Kategoria: venäjä

Tuleeko nestekaasu Venäjältä?

Vajaa 60 prosenttia kaikesta Suomeen Venäjältä tulevasta maakaasusta tulee Gasumilta. Kaikki Venäjältä Suomeen tuleva maakaasu tulee Imatran putken kautta, joten käytännössä tämän kaasuhanan sulkeutuminen katkaisee venäläisen maakaasun toimitukset koko Suomeen.…

Mistä Venäjän öljy tulee?

Itäisen raakaöljyn varassa Suomeen tuodusta raakaöljystä noin 80 prosenttia on peräisin Venäjältä. Vuonna 2020 Venäjältä tuotiin 11 509 000 tonnia raakaöljyä, jota jalostetaan Nesteen Porvoon jalostamolla. Muita öljynjalostamoita ei Suomessa…

Paljonko Suomi ostaa energiaa Venäjältä?

Tilastokeskus ja Luonnonvarakeskus yhteistyössä laskivat Venäjältä tuodun energian osuuden energian kokonaiskulutuksesta energialähteittäin. Ennakkotietojen mukaan Venäjältä tuotu energia kattoi 34 % Suomen energian kokonaiskulutuksesta vuonna 2021. Paljonko Suomi ostaa kaasua Venäjältä?…

Ketkä kärsivät Ylikulutuksesta eniten?

Eniten ylikulutuksen seurauksista kärsivät köyhissä maissa asuvat ihmiset, mutta vaikutukset näkyvät myös Suomessa. ”Suomessa ylikulutus aiheuttaa muun muassa metsäluonnon köyhtymistä, kalakantojen uhanalaistumista ja arvokkaiden luontotyyppien vähenemistä. Paljonko Suomen energiasta tulee…

Paljonko bensaa saa tuoda Venäjältä?

Tullilain 9 §:n kolmannen momentin mukaan EU/ETA-maihin rekisteröity ajoneuvo voi yhteisön ulkopuolelta (esim. Venäjältä) Suomeen saapuessaan tuoda tullittomasti polttoainetta polttoainesäiliössä enintään 400 litraa ja erikoiskontin polttoainesäiliössä enintään 200 litraa matkaa…

Onko Valko-venäjä EU-maa?

Neuvottelut EU-jäsenyydestä ja unioniin liittymisestä keskeytettiin vuonna 1995. Toukokuussa 2009 Valko–Venäjä kuitenkin sopi Prahan huippukokouksessa yhtenä osapuolena Eurooppa-suhteidensa kehittämisestä osana Euroopan unionin itäistä kumppanuusohjelmaa. Voiko Venäjällä juoda hanavettä? Euroopan maista…